Treng du inspirasjon?

Litteraturvitar Anne-Stefi Teiglkand har laga eit hefte i serien LES I SKOLEN for Biblioteksentralen. Her finn du oppgåver, og ikkje minst lesemåtar som kan brukast til langt fleire bøker enn Oslands-bøkene.

Heftet er ein del av publikasjonsabonnementa Skole I, Barn og Hoved 2008. Illustrert, 24 s., passar for elevar på mellom- og ungdomstrinnet.

Les meir om heftet på www.bibsent.no