Vil du starte eit leseprosjekt?

Følgjande bøker har vore i prosjekt før:


DYREBARE VENNER
“Dyrebare venner” (youtube.com, video)


DEN FARLEGE REISA
“Vi ba elevene skrive bokmelding og gi svar på spørsmål om denne måten å jobbe med litteratur på. Svarene var svært positive – en elev skrev: ”Jeg likte boka veldig bra! Den fikk fram mye og jeg skjønte alt. Det eneste var at jeg ville vite mer på slutten.” En annen sa at ”jeg synes boka var spennende, sørgelig og redselsfull.” Enkelte elever ga inntykk av at de hadde gledet seg til å ta fatt på leseleksene! Andre skrev at de gjerne ville gjøre dette igjen – de likte vekslingen mellom høytlesing og stillelesing hjemme. Noen av elevene likte godt at de fikk bearbeide det de hadde lest med å tegne til boka underveis. Svært få syntes at det var for vanskelig å forstå innholdet pga. nynorsken.” (Trond Egil Toft)

Les meir på www. lesesenteret.uis.no


SKARPE TENNER er brukt i barnehage.
“Teksten åpner for spørsmål, undring og fantasi. Det er mye å samtale om. Som for eksempel hva betyr det at flaggermusa kan spise en tredjedel av sin egen kroppsvekt i løpet av en time? Om vi skulle gjøre det samme: Hvor mye må vi spise da?

Boka hadde størst interesse for 4- og 5-åringene. For 3-åringene var det for mye fakta og noen av eksemplene er kanskje rett og slett for skumle! Både i forhold til omfang og innhold er det lurt at den voksne gjør seg kjent med boka på forhånd. Det er en fordel å kunne gjøre utvalg, korte ned og være forberedt på  behovet for utfyllende forklaringer. Kanskje også være forberedt på behovet for litt «sensur» i forhold til de mest blodige historiene.

Boka er ei “flerbruks-bok” hos oss. Den brukes både til høytlesing, samtale og som inspirasjon til lek og formingsaktiviteter. (Sigrid Larsen)

Les meir på lesesenteret.uis.no


KATTESPRANGET har fått leselogg ved Høgskolen i Vestfold.
“Boka blei utgitt i 1998 og delt inn i 17 kapittler. Det er ei ungdomsbok. Alle kapittlene har en slags tittel, som er ulike utrykk frå ballettposisjonar.”

“Erna Osland har teke vare på og realisert draumen frå barndommen, nemleg å skrive forteljingar så spennande at lesaren ikkje klarer å leggje frå seg boka før den er lest ferdig. Ho er oppteken av at bøkene skal vere så spennande og drivande at dei gir lese energi, samstundes som ho tek opp problemstillingar og hendelser som pregar vår tid.

( Lars Gylland,  Bjørn Arild Skjelstadås og Arne Olav Bjørnnes )

Les meir på mix.hive.no/~nins/…/Kattespranget%20av%20Erna%20Osland.doc (word-dokument).TRENG DU TIPS FOR Å FØRE BARN INN I “Den gode forteljinga”?

Fantasi og skrivekløe blant unge elevar

Alle femteklassingane ved Skjold skole i Bergen – i alt 99 stykke – har etter jul hatt skrive- og lesekurs på skulen. Det heile vart avslutta sist fredag med samling av alle saman med barnebokforfattar Erna Osland som har vurdert alle tekstane elevane hadde forma.”
Les meir på www. skolenettet.no